Vores forventninger
Vi forventer af Jer:
 • at I viser interesse for barnets dag, barnets kammerater og hverdagen i børnehaven.
 • at I støtter op om, at barnet i højest muligt omfang udvikles til at blive selvhjulpen.

           Goddag og farvel

 • at I hver dag ved aflevering og afhentning får sagt "goddag og farvel" til en voksen tilknyttet barnets stue. Dog er det i ydertidspunkterne nok at kontakte den tilstedeværende voksne.
 • at I tager ansvar for, at barnet får ryddet op efter sig, inden I går hjem.

             I garderoben

 • at I hver dag hjælper barnet med at få ryddet op i garderoben - dvs. tager tegninger og andet kreativt med hjem og får tømt rummet  for sten, pinde, sneglehuse osv. osv.,
 • at I har styr på vådt overtøj, sko og støvler, at indesko er på plads i barnets garderobe og at barnet har rigeligt med skiftetøj i kassen 
 • Undlad at have skiftetøj og lign. i plastikposer, de er farlige for børnene hvis de leger med dem. 
 • at I har forståelse for, at vi ikke bruger tid på at finde bortkommet tøj m.m.
 • at I får skrevet tydeligt navn i ALT barnets overtøj, sko/støvler, regntøj, skiftetøj og madkasser
 • Hver fredag tømmes barnets garderobe helt af hensyn til rengøring. 

             Dagligdagen

 • at I hver dag ajourfører jer med opslag og kalenderen til næste dag
 • at i holder øje med, hvornår det er Jeres tur til at tage boller med og husker at sætte kryds når i har leveret.
 • at I selv giver børnene solcreme på hjemmefra i sommerperioden - vi supplerer i middagsstunden

              Information

 • at I ringer til os hvis Jeres barn er sygt, holder fri eller kommer senere end kl. 9:00
 • at I sørger for at ringe hvis noget forhindrer Jer i at komme og hente Jeres barn til tiden.
 • at I selv holder øje med evt. aktiviteter på stuen via intranettet eller ringer, hvis barnet har haft fridage eller har været sygt.
 • at I informerer os om, hvis der opstår specielle vilkår omkring jeres barn (fx sygdom, skilsmisse, sorg eller andet som måske påvirker barnet).
 • at I kontakter os, hvis noget giver anledning til ris eller ros i forhold til vores hverdag.

               Engagement

 • at I bakker op om børnehavens drift ved at møde talrigt op til arbejdsdage m.m. og giver en hånd i ny og næ hvis der er behov for jeres hjælp.
 • at I viser interesse for børnehaven ved at møde op til forældremøder o. lign. 
 • at i viser interesse for bestyrelsens arbejde og gerne stiller op, hvis i har lyst til at gøre en særlig indsats 

Billede 1
Sidst opdateret 10. december 2014
Børnehuset Søgården, Søgård Ringvej 7, 6200 Aabenraa Tlf.: 74 68 71 35