Bestyrelsen

Børnehusets nuværende bestyrelse er valgt ved den seneste generalforsamling d. 21. maj 2019. Næste generalforsamling hvor du selvfølgelig har mulighed for at stille op til bestyrelsen og herigennem få indlfydelse på dit barns hverdag er mandag d. 26. maj 2020.

Hvis ikke du er i bestyrelsen er du stadig velkommen til at deltage i et af udvalgende, vi kan altid bruge en ekstra håndsmileyBESTYRELSESFORMAND

Maiken S. Schubert
Kværs

NÆSTFORMAND

Maria Madsen

Søgård

BESTYRELSESMEDLEM

Annja Svengaard
Søgård

Maiken 2019

Maria 2019

Annja 2019

BESTYRELSESMEDLEM

Karen Linnet-Rasmussen

Kliplev

BESTYRELSESMEDLEM

Kristina Frisk

Søgård


Karen 2019
SUPPLEANT

Mette-Marie Diemer-Marcussen

Søgård

SUPPLEANT

Maria Christensen

Søgård

SUPPLEANT

Pia Pedersen

Aabenraa

Mette 2019

Maria C 2019

Pia 2019

Bestyrelsens opslagstavle

Bestyrelsens opslagstavle hænger i mellemgangen mellem de to garderober. Her kan du finde:

  • En oversigt over bestyrelsesmedlemmer, hvem de er forældre til og hvilke udvalg de er med i.
  • De seneste 2 referater fra bestyrelsesmøderne. Vi bestræber os på at referaterne kommer op og hænge 1-2 uger efter hvert bestyrelsesmøde. Referaterne er også altid tilgængelige på intra.
  • Dato for næste bestyrelsesmøde
  • Dagsorden for næste bestyrelsesmøde. Denne kommer op og hænge ca. 1-2 uger før næste bestyrelsesmøde. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden kommende B. møde. I behøves ikke at vente med at komme med forslag til dagsorden bliver offentliggjort! Kontakt et B. medlem og/eller Sanne hvis i har noget på hjertet.

Hvis du har ideer, eller savner du noget der vil være relevant at have på bestyrelsens opslagstavle så kontakt Sanne.

Børnehuset Søgården, Søgård Ringvej 7, 6200 Aabenraa Tlf.: 74 68 71 35