Velkommen - Welcome

Velkommen til Børnehuset Søgården

Welcome to Børnehuset Søgården


Lidt om hvem vi er:

Børnehuset Søgården er en integreret institution for børn fra 0 til 6 år.

Den 01. 01. 2005. startede vi op som puljeinstitution. Fra 2006 er vi blevet private, hvilket gav os bedre økonomiske forhold. I 2007 kunne vi købe huset, vi bor i og opsætte en ny legeplads. Dermed har vi nu nogle rigtig dejlige faciliteter, som sammen med den flotte natur omkring Søgård danner rammerne om vores daglige pædagogiske arbejde med Jeres dejlige børn.

Vi værdsætter

 • At børnene har mulighed for at være sammen med søskende
 • At børn med forskellig alder har mulighed for at danne sociale relationer. 
 • At give børnene alderssvarende udfordringer
 • At have et godt samarbejde med Søgård Friskole, hvor vi låner gymnastiksalen, hoppepuden, sportspladsen m.m.
 • At komme ud og bruge den omkringliggende natur rigtig meget. 
 • At gøre overgangen fra ”børnehave” til skole så gnidningsløs som mulig.


E

About us:

Børnehuset Søgården is an age-integrated daycare for children aged 0-6 years.

We started up on 1 January 2005 as a funded institution. As of 2006 we changed into a private institution, which has improved our financial conditions. In 2007 we were able to buy the building and establish a new playground area. Therefore, we now have some really nice facilities, which - together with the beautiful surroundings in Søgård - provide perfect conditions for our educational work with your lovely children.

We value

 • that the children can spend time with their siblings
 • that children of different ages can build social relations
 • that we can give the children age-appropriate challenges
 • that we have a good co-operation with Søgård Friskole, where we can borrow the athletic facilities, the bouncy cushion, the sports ground, etc.
 • that we can spend a lot of time in the surrounding countryside 
 • that we can make the transition from kindergarten to school as easy (uncomplicated) as possible.
Børnehuset Søgården, Søgård Ringvej 7, 6200 Aabenraa Tlf.: 74 68 71 35