Banditterne

Banditterne

Den kreative beskæftigelse vil blive delt op således at det nogen dage er de store og nogen dage de små banditter, der deltager. Det kan også være igangsat som et tilbud til alle.

Vi følger årstidens traditioner og tilpasser aktiviteterne efter dem.

I oktober vil de kreative sysler være koncentreret omkring deltagelsen i børnekunstugen i den tidligere Lundtoft kommune.

På gåturene vil vi "mærke" og opleve årstiden, snakke om hvad det vil sige og hvad der er specielt for denne årstid.

I samlingen vil vi snakke om det, der lige rører sig i børnegruppen, om de sociale og personlige kompetencer, samt synge sange, beskæftige os med rim og remser og lege sanglege.

Flere forældre har til forældresamtaler efterlyst ideer, inspiration og retningslinjer for børnenes madpakker. Vi har i 2012 haft et madprojekt format finde ud af, hvad børn bedst kan lide. Resultatet heraf kan i se her:  http://www.bornehusetsoegaarden.dk/hjemmesideindhold_responsive/indhold11.aspx?id=473&wid=157&cook=true

I kan holde jer opdateret på fødevarestyrelsens hjemmeside. Her er i det hele taget mange gode tips om kost og madpakker til børn.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk


Se ugens aktiviter nedenfor


E Banditterne (Rascals)

The creative activities will be carried out in the way that some days the older children are attending, and some days the young children attend. It can also be done as something offered to everybody.

We follow seasonal traditions and adapt our activities accordingly.

In October focus will be on the participation in the Children’s Art Week in the previous Lundtoft Municipality.

During our walks we will sense the season, talk about what it means, and what is special for the season.

During assemblies we will talk about what is going on in the children’s group, about the social and personal competences, sing songs, rhymes and rotes, and singing games.

In connection with parental talks, a lot of parents have asked for ideas, inspiration and guidelines for the children’s lunch boxes. In 2012 we ran a food project to find out what the kids prefer to find in their lunch boxes. You can see the result here:  http://www.bornehusetsoegaarden.dk/hjemmesideindhold_responsive/indhold11.aspx?id=473&wid=157&cook=true

At the Danish Veterinary and Food Administration website you will find a lot of information and updates, including suggestions for food and children’s lunch boxes.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk


See our weekly schedule belowMandag

(Monday)

Tirsdag

(Tuesday)

Onsdag

(Wednesday)

Torsdag

(Thursday)

Fredag

(Friday)

Tidsrum

(Time)

God morgen - Good morning

Fælles morgenbord med havregryn, cornflakes, boller, mælk mm. - Joint breakfast with oatmeal, cornflakes, buns, milk etc.

Leg på tværs af alder i Banditternes og Guldklumpernes grupperum

Cross-age play in the Banditterne and Guldklumperne rooms

06:30 - 08:00
08:00 - 09:15

Fri leg - Free playing

Beskæftigelse - Activity

Fri leg - Free playing

Kreativ beskæftigelse,  eller gåtur - Creative activity,  or a walk

Fri leg - Free playing

Kreativ beskæftigelse,  eller gåtur - Creative activity,  or a walk

Fri leg - Free playing

Kreativ beskæftigelse,  eller gåtur - Creative activity,  or a walk

Fri leg - Free playing

Beskæftigelse - Activity

09:15 - 11:00

Samling - Assembly
Madpakker - Lunch boxes
Udeleg eller middagslur - Playing outside or a nap
Vi spiser frugt - Fruit time
Fri leg ude eller inde (grupperne samles) - Free playing – outside or inside (in groups)
Vi rydder op inden vi går hjem - We tidy up before going home
Farvel og tak for i dag - Bye, this is all for today

11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:00

14:00 - 15:00

fredag/friday 13:30 - 14:30

15:00 - 15:30

15:30 - 16:30

fredag/friday 15:00 - 16:00

Børnehuset Søgården, Søgård Ringvej 7, 6200 Aabenraa Tlf.: 74 68 71 35